Strona główna

Nasza misja:
  • Gwarancja bezpieczeństwa, kompetencji i skuteczności leczenia.

Szpital
ul. Ogrodowa 11
25-024 Kielce
tel.: 41 349 36 08

mail: izba@zozmswiakielce.pl

Informacje
Przychodnia
ul. Wojska polskiego 51
25-375 Kielce
tel.: 41 349 35 29/30 Rejestracja do specjalistów
tel.: 41 349 35 19/82 Rejestracja lekarz POZ
mail: zoz@zozmswiakielce.pl
Informacje
Diagnostyka
ul. Wojska Polskiego 51
25-375 Kielce
tel .: 41 349 35 20 RTG, TK, USG, Endo.
         41 349 36 25 Laboratorium
mail: diagnostyka@zozmswiakielce.pl
Informacje

Dla Pacjenta

Izba Przyjęć
41 349 36 08

Rejestracja do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej:
41 349 35 19
41 349 35 82

Rejestracja do specjalistów:
41 349 35 29
41 349 35 30

Rejestracja do poradni dziecięcej:
41 349 35 41

Rejestracja do poradni ginekologicznej:
41 349 35 46

Rejestracja do pracowni TK, RTG, USG i Endoskopii:
41 349 35 20

Mapa dojazdowa

Zamówienia publiczne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach
25- 375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51

Nr konta bankowego: 23 1130 1192 0027 6108 9320 0001
NIP: 657-18-13-314
Regon:290391139

W sprawach przetargowych prosimy kontaktować się
z Panią Marzeną Wacławik telefonicznie (41) 349 35 21 lub listownie na adres: m.waclawik@zozmswiakielce.pl

Postępowania przetargowe

Plan postępowań

Aktualności

Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki

Informacja dla pacjentów służb mundurowych

Pacjentów będących pracownikami służb mundurowych informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa, w przypadku rozpoznania nerwicy zaleca się co najmniej 12-miesięczną psychoterapię,

Porada psychologa

SP ZOZ MSWiA w Kielcach uprzejmie informuje, że od 01.02.2019 r. istnieje możliwość skorzystania w naszej Placówce ze świadczeń psychologa również w godzinach popołudniowych: we wtorki i czwartki w godzinach 16:00 – 18:00.

Osoby zainteresowane mogą rejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich w Rejestracji specjalistycznej przy ul. Wojska Polskiego 51 lub pod numerami telefonu: 41 349-35-29,

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH