Strona główna

Nasza misja:
  • Gwarancja bezpieczeństwa, kompetencji i skuteczności leczenia.

Szpital
ul. Ogrodowa 11
25-024 Kielce
tel.: 41 349 36 08

mail: izba@zozmswiakielce.pl

Informacje
Przychodnia
ul. Wojska polskiego 51
25-375 Kielce
tel.: 41 349 35 29/30 Rejestracja do specjalistów
tel.: 41 349 35 19/82 Rejestracja lekarz POZ
mail: zoz@zozmswiakielce.pl
Informacje
Diagnostyka
ul. Wojska Polskiego 51
25-375 Kielce
tel .: 41 349 35 20 RTG, TK, USG, Endo.
         41 349 36 25 Laboratorium
mail: diagnostyka@zozmswiakielce.pl
Informacje

Dla Pacjenta

Izba Przyjęć
41 349 36 08

Rejestracja do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej:
41 349 35 19
41 349 35 82

Rejestracja do specjalistów:
41 349 35 29
41 349 35 30

Rejestracja do poradni dziecięcej:
41 349 35 41

Rejestracja do poradni ginekologicznej:
41 349 35 46

Rejestracja do pracowni TK, RTG, USG i Endoskopii:
41 349 35 20

Mapa dojazdowa

Aktualności

Ważny komunikat – dokumentacja medyczna.

Niszczenie dokumentacji medycznej – komunikat SP ZOZ MSWiA w Kielcach.

SP ZOZ MSWiA w Kielcach informuje, że na podstawie art. 29.2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2017 r. poz. 1318) oraz §75 Rozporządzenia Ministra  Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów,

Zakres świadczeń

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom, przygotowaliśmy szeroki zakres świadczeń realizowanych w ramach kontraktu z NFZ, jak również w formie usług komercyjnych, które świadczone są według cennika SP ZOZ MSWiA w Kielcach.

Zakres usług komercyjnych:

Badania laboratoryjne,
usługi z zakresu rehabilitacji medycznej,
badania diagnostyki obrazowej,
porady i konsultacje lekarskie,

Zamówienia publiczne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach
25- 375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51

Nr konta bankowego: 23 1130 1192 0027 6108 9320 0001
NIP: 657-18-13-314
Regon:290391139

W sprawach przetargowych prosimy kontaktować się
z Panią Marzeną Wacławik telefonicznie (41) 349 35 21 lub listownie na adres: m.waclawik@zozmswiakielce.pl

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH