Biuletyn Informacji Publicznej

Dyrekcja

lek.med. Halina Olendzka
Dyrektor
mgr inż. Jolanta Cygan

Z-ca Dyrektora ds. inwestycyjno-technicznych
lek. med. Andrzej Ozimirski

Z-ca Dyrektora ds.Medycznych
mgr Jolanta Wójcik

Główny Księgowy
mgr Lucyna Roszewska

Naczelna Pielęgniarka

Dane teleadresowe

Poliklinika (Wojska Polskiego 51)– sekretariat 41 260 42 00
FAX
Główny Księgowy 41 260 42 06
Naczelna Pielęgniarka 41 260 42 15
Kierownik Działu Adm-Gospodarczego 41 260 42 18
Dział organizacyjno-prawny
41 260 42 23
Kadry 41 260 42 12
Dział Informatyki 41 260 42 37
Dział prognoz i analiz 41 260 42 14
Dział  Adm. Gosp. i Inwest.
41 260 42 13
Rejestracja POZ numer 1
41 260 42 19
Rejestracja AOS numer 1
41 260 42 29
Rejestracja AOS numer 2
41 260 42 30
Rejestracja – poradnia dziecięca
41 260 42 41
Rejestracja RTG 41 260 42 20
Rejestracja – poradnia ginekologiczna
41 260 42 46
Rejestracja – poradnia diabetologiczna
41 260 42 08
Rejestracja Rehabilitacja
41 260 42 55
Zamówienia publiczne 41 260 42 21
Magazyn 41 260 42 22
Płace 41 260 42 26
Księgowość 41 260 42 27
Kasa 41 260 42 28
Prawnik 41 260 42 30
Pielęgniarka środowiskowa 41 260 42 33
Inspektor BHP 41 260 42 34
Pracownia Analityczna 41 260 42 35
Medycyna Pracy 41 260 42 07
Ambulatorium Sandomierz 15 832 02 12
Ambulatorium Ostrowiec 47 804 22 28
Ambulatorium Starachowice 41 274 53 05
SZPITAL (OGRODOWA 11) -Izba Przyjęć
41 260 55 66
Blok Operacyjny 41 260 55 75
Poddział. Chirurgii Twarzowo-Szczękowej Lekarze 41 260 55 85
Poddział. Chirurgii Twarzowo-Szczękowej pielęgniarki 41 260 55 86
Pielęgniarka Epidemiologiczna 41 260 55 89
Oddział Chirurgii P. lekarski 41 260 55 71
Oddział Chirurgii dyżurka pielęgniarek
41 260 55 73
Oddział Chirurgii dyżurka pielęgniarek I piętro 41 260 55 74
OAiT p. lekarski 41 260 55 83
OAiT  pielęgniarki 41 260 55 84
Oddział Wewnętrzny – Oddziałowa 41 260 55 78
Oddział Wewnętrzny P. Lekarski 41 260 55 77
Oddział Wewnętrzny – Pielęgniarki 41 260 55 79
Apteka Centralna 41 260 42 68
Pracownia RTG 41 260 55 81
Pracownia USG 41 260 55 82
Kierownik Pracowni Analitycznej 41 260 55 87
Pracownia Analityczna 41 260 55 88
Statystyka Medyczna 41 260 55 90

Rejestr PWDL

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL)

Numer rejestru Nazwa Adres Nip Regon
000000019643 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Kielcach
25-375 Kielce, ul.
Wojska Polskiego 51
657-18-13-314 290391139 Adres strony rejestru

Schemat organizacyjny

Schemat organizacyjny

ePUAP

Redakcja

null
Redakcja
Marcin Wiatkowski
m.wiatkowski@zozmswiakielce.pl
Sylwester Kwietniowski
s.kwietniowski@zozmswiakielce.pl
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
41 260 42 37

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH