Biuletyn Informacji Publicznej

Dyrekcja

lek.med. Halina Olendzka
Dyrektor
mgr inż. Jolanta Cygan

Z-ca Dyrektora ds. inwestycyjno-technicznych
lek. med. Andrzej Ozimirski

Z-ca Dyrektora ds.Medycznych
mgr Jolanta Wójcik

Główny Księgowy
mgr Lucyna Roszewska

Naczelna Pielęgniarka

Dane teleadresowe

Poliklinika (Wojska Polskiego 51)– sekretariat 41 349 35 00
FAX 41 349 35 05
Główny Księgowy 41 349 35 06
Naczelna Pielęgniarka 41 349 35 15
Kierownik Działu Adm-Gospodarczego 41 349 35 18
Dział organizacyjno-prawny Kierownik 41 349 35 23
Kadry 41 349 35 12
Informatyka 41 349 35 37
Dział prognoz i analiz 41 349 35 14
Dział  Adm. Gosp. 41 349 35 13
Rejestracja POZ numer 1
41 349 35 19
Rejestracja POZ numer 2
41 349 35 82
Rejestracja AOS numer 1
41 349 35 29
Rejestracja AOS numer 2
41 349 35 30
Rejestracja RTG 41 349 35 20
Zamówienia publiczne 41 349 35 21
Magazyn 41 349 35 22
Płace 41 349 35 26
Księgowość 41 349 35 27
Kasa 41 349 35 28
Prawnik 41 349 35 30
Pielęgniarka środowiskowa 41 349 35 33
Inspektor BHP 41 349 35 34
Pracownia Analityczna 41 349 35 35
Medycyna Pracy 41 349 35 07
Ambulatorium Sandomierz 15 832 02 12
Ambulatorium Ostrowiec 41 276 12 28
Ambulatorium Starachowice 41 274 53 05
SZPITAL (OGRODOWA 11) -Izba Przyjęć
41 361 36 08
Blok Operacyjny 41 349 36 14
Poddział. Chirurgii Twarzowo-Szczękowej Lekarze 41 349 36 31
Poddział. Chirurgii Twarzowo-Szczękowej pielęgniarki 41 349 36 03
Poddział. Chirurgii Twarzowo-Szczękowej Pacjenci 41 349 36 04
Pielęgniarka Epidemiologiczna 41 349 36 05
Oddział Chirurgii P. lekarski 41 349 36 07
Oddział Chirurgii dyżurka pielęgniarek 41 349 36 10
Oddział Chirurgii- Pacjenci 41 349 36 11
OAiT p. lekarski 41 349 36 12
OAiT  pielęgniarki 41 349 36 13
Oddział Wewnętrzny – Oddziałowa 41 349 36 15
Oddział Wewnętrzny P. Lekarski 41 349 36 19
Oddział Wewnętrzny – Pielęgniarki 41 349 36 20
Oddział Wewnętrzny – Pacjenci 41 349 36 21
Apteka Centralna 41 349 36 23
Pracownia RTG 41 349 36 16
Pracownia USG 41 349 36 17
Kierownik Pracowni Analitycznej 41 349 36 24
Pracownia Analityczna 41 349 36 25
Statystyka Medyczna 41 349 36 26

Rejestr PWDL

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL)

Numer rejestru Nazwa Adres Nip Regon
000000019643 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Kielcach
25-375 Kielce, ul.
Wojska Polskiego 51
657-18-13-314 290391139 Adres strony rejestru

Schemat organizacyjny

Schemat organizacyjny

ePUAP

Redakcja

null
Redakcja
Marcin Wiatkowski
m.wiatkowski@zozmswiakielce.pl
Sylwester Kwietniowski
s.kwietniowski@zozmswiakielce.pl
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
41 349 35 37

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH