Rehabilitacja

Godziny  pracy gabinetów fizjoterapii ambulatoryjnej

800-1800

 • Kierownik działu 
 • Sekretariat
 • Kinezyterapia
  • Fizykoterapia

41  260 42 55

 

Świadczenia Rehabilitacji Leczniczej wykonywane są w ramach:

 • Poradni Rehabilitacji
 • Rehabilitacji Oddziału Dziennego
 • Fizjoterapii Ambulatoryjnej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • Usług komercyjnych według cennika SPZOZ MSWiA w Kielcach
 • Konsultacji fizjoterapeutycznych

Przykładowe schorzenia i dysfunkcje:

 • dolegliwości bólowe kręgosłupa (rwa kulszowa, rwa barkowa)
 • stany po złamaniach kości, zwichnięciach i skręceniach stawów
 • przykurcze stawowe
 • zmiany  zwyrodnieniowe kręgosłupa i stawów obwodowych
 • zaburzenia układu naczyniowego
 • wysiłkowe nietrzymanie moczu
 • stany po udarze mózgowym
 • stany po zawale mięśnia sercowego
 • stany po zabiegach operacyjnych
 • choroby układu oddechowego
 • choroby reumatoidalne (RZS, ZZSK i in.)
 • blizny różnego pochodzenia
 • dolegliwości bólowe mięśni.

Zabiegi fizjoterapeutyczne  realizowane w Dziale Rehabilitacji:

 • Gabinet Kinezyterapii
  • terapia manualna
  • PIR (poizometryczna relaksacja mięśni)
  • neuromobilizacje
  • ćwiczenia indywidualne wg metody PNF
  •  ćwiczenia indywidualne wg metody McKenzie
  • indywidualne wg metody Muligana
  • kinesiotaping
  • ćwiczenia bierne
  • ćwiczenia czynno – bierne
  • ćwiczenia samowspomagane
  • ćwiczenia izometryczne
  • ćwiczenia czynne
  • ćwiczenia oporowe
  • ćwiczenia czynne w odciążeniu
  • ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem
  • ćwiczenia ogólnousprawniające
  • ćwiczenia oddechowe
  • trakcje przyrządowe
  • ćwiczenia dna miednicy
  •  nauka czynności lokomocji
 • Gabinet Fizykoterapii
  • galwanizacja
  • jonoforeza
  • prądy diadynamiczne
  • prądy interferencyjne
  • prądy TENS
  • prądy Träberta
  • elektrostymulacji
  • ultradźwięki
  • fonoforeza
  • terapia skojarzona
  • drenaż limfatyczny mechaniczny
  • HiTop
  • krioterapia miejscowa  
  • laseroterapia punktowa oraz głowicą skanującą
  • magnetoterapia
  • sollux
  • diatermia krótkofalowa
  • diatermia mikrofalowa
 • Gabinet Hydroterapii
  • masaż wirowy kończyn górnych
  • masaż wirowy kończyn dolnych
 • Gabinet Masażu
  • masaż klasyczny

Zakres konsultacji fizjoterapeutycznej  

  • ocena funkcjonalna
  • opracowanie ćwiczeń leczniczych
  • opracowanie metod  treningowych
  • edukacja ruchowa
  • profilaktyka zdrowotna układu ruchu

Usługi fizjoterapeutyczne w SP ZOZ  MSWiA  przy ul. Wojska Polskiego 51 w Kielcach  są świadczone  od 1989 roku. Przez te wszystkie lata  Rehabilitacja w naszej placówce  zmieniała się. W chwili obecnej Dział Rehabilitacji również „przechodzi” metamorfozę. W celu niesienia Państwu pomocy w  przywróceniu utraconej funkcji,  poprawie  sprawności fizycznej, redukcji  bólu Dział Rehabilitacji  dysponuje wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą, która zapewnia skuteczną i kompleksową opiekę. Fizjoterapeuci nieustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez czynny udział
w szkoleniach  specjalistycznych, konferencjach naukowych. Nasze działanie opieramy na doświadczeniu i umiejętnościach. W procesie  usprawnienia ruchowego wpływamy na skrócenie czasu powrotu  do pracy zawodowej, czynnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz aktywnego udziału  w  życiu rodzinnym
i osobistym. Misją Działu Rehabilitacji MSWiA w Kielcach  jest niesienie pomocy pacjentom z pełnym zrozumieniem, uśmiechem i w przyjaznej atmosferze. Dokładamy  wszelkich starań, aby nasi pacjenci mogli poprawić jakość swojego życia. W oparciu o te aspekty świadczymy zabiegi fizjoterapeutyczne na wysokim  poziomie. Wykorzystując najnowsze  metody terapii prowadzimy usprawnienie indywidualne w różnych schorzeniach  układu ruchu, krążenia, oddechowego, moczowo- płciowego. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że świadczenia fizjoterapeutyczne są udzielane w pomieszczeniach dostosowanych do różnego typu dysfunkcji ruchowej naszych Pacjentów. Wyjątkowym atutem Działu Rehabilitacji SP ZOZ MSWiA w Kielcach jest personel, którego cechuje profesjonalizm  oraz holistyczne podejście do  pacjenta w procesie usprawniania. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom, przygotowaliśmy szeroki zakres świadczeń fizjoterapeutycznych realizowanych w ramach kontraktu z NFZ,  jak również w formie usług komercyjnych, które świadczone są według cennika SP ZOZ MSWiA w Kielcach.

Kadra Działu Rehabilitacji SP ZOZ MSWiA w Kielcach

Kierownik Działu:

 • dr n. med. Anna Lipińska

Poradnia rehabilitacji:

 • lek.med. Katarzyna Woldańska – Salata

 

Przypadki złego samopoczucia np. wysoka temperatura ciała, podwyższone ciśnienie krwi, ból głowy należy zgłosić fizjoterapeucie przed rozpoczęciem zabiegów.
Pacjentki w ciąży proszone są o zgłoszenie tego faktu fizjoterapeucie, przed przystąpieniem do zabiegów.

UWAGA! Dotyczy planowania zabiegów komercyjnych

Zabiegi kinezjoterapeutyczne tj. ćwiczenia ogólnousprawniające, terapia według metod, masaż oraz dynamiczne plastrowanie nie wymagają skierowania lekarskiego.
Zabiegi z zakresu fizykoterapii oraz krioterapii miejscowej wykonywane są na podstawie ważnego skierowania lekarskiego.

Opłatę za usługi fizjoterapeutyczne należy dokonać w dniu rejestracji zabiegów. Kasa – Dział Rehabilitacji III piętro gabinet 467.
Dokument zapłaty można odebrać w formie paragonu lub faktury.

Zapisy na zabiegi fizjoterapeutyczne lub wizytę fizjoterapeutyczną można dokonać bezpośrednio  w gabinecie  454 lub 467, III piętro – Dział Rehabilitacji
SP ZOZ MSWiA Kielce przy ul. Wojska Polskiego 51.
Informacji na temat udzielanych świadczeń można uzyskać pod nr telefonu 41  260 42 75 , 41 260 42 77 lub bezpośrednio  w gabinecie  454 lub 467, III piętro – Dział Rehabilitacji SP ZOZ MSWiA Kielce przy ul. Wojska Polskiego 51.

Na terapię należy przyjść 10 minut wcześniej przed ustaloną godziną w celu przygotowania się do zajęć. Na zajęcia należy zabrać ze sobą: swobodny strój nie ograniczający ruchów, zmienne obuwie, ręcznik

W przypadku pierwszorazowej wizyty dodatkowo należy zabrać ze sobą: dokumentację medyczną z przebiegu dotychczasowego leczenia oraz wykonanych badań (o ile Pacjent takową posiada)dokument tożsamości zawierający numer PESEL w celu założenia kartoteki medycznej Pacjenta

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH