Szpital

Szpital MSWiA w Kielcach

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51

 • Tel. na izbę przyjęć: 41 260 55 66

Mapa

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Personel oddziału

Kierujący oddziałem: lek. med. Andrzej Ozimirski

lek. med. Anna Kołodziejczyk-Sarna
lek. med. Marceli Romaniuk
lek. med. Andrzej Kolasa
lek. med. Mariusz Zioło
lek. med. Piotr Smurzyński
lek. med. Wojciech Gula
lek. med. Joanna Jarczyńska-Domagała

 

Ewa Fatyga – Pielęgniarka oddziałowa
Urszula Szewczykowska – Starsza pielęgniarka
Karolina Ślosarczyk – Starsza pielęgniarka
Aleksandra Zatorska – Starsza pielęgniarka
Katarzyna Myślińska-Wosik – Starsza pielęgniarka
Agnieszka Brzozowska – Starsza pielęgniarka
Anna Kudełka – Starsza pielęgniarka
Anna Bazak – Specjalistka pielęgniarka
Edyta Dziewięcka – Specjalistka pielęgniarka
Aneta Iwan – Specjalistka pielęgniarka
Katarzyna Kasza – Specjalistka pielęgniarka
Irena Kozłowska – Specjalistka pielęgniarka
Małgorzata Krzeszowska – Specjalistka pielęgniarka
Michalina Kwaśniewska-Stolarek – Specjalistka pielęgniarka
Beata Pulut – Specjalistka pielęgniarka
Monika Jaroń – Pielęgniarka
Edyta Jas – Pielęgniarka
Kinga Kruk – Pielęgniarka
Paulina Krakowiak – Pielęgniarka
Katarzyna Sitarz – Pielęgniarka
Michał Syska – Pielęgniarz
Justyna Żesławska – Pielęgniarka

Kontakt

Telefon do pokoju lekarskiego: 41 260 55 83
Telefon do pielęgniarek: 41 260 55 84
E-mail: zoz@zozmswiakielce.pl

Oddział chirurgiczny

Personel oddziału

Kierujący oddziałem: lek. med Zbigniew Bonek
lek. med Marzena Kardaś
lek. med Blandyna Piasek
lek. med Jerzy Chmielnicki
lek. med Katarzyna Jarząb-Polut
lek. med Krzysztof Kaczmarczyk
lek. med Paweł Kundera
lek. med Roman Sławek
lek. med Michalina Gajos
lek. med Łukasz Żórawski

Kontakt

Telefon do kierującego oodziałem: 41 260 55 70
Telefon do pokoju lekarskiego: 41 260 55 71
Telefon do pielęgniarek: 41 260 55 73/74
E-mail: zoz@zozmswiakielce.pl

Pododdział chirurgi szczękowo-twarzowej

Personel pododdziału

dr n. med. Maciej Sikora – Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej
lek. stom. Marcin Sielski – Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej
lek. stom. Agata Stąpor – Specjalista chirurgii stomatologicznej
dr n. med. Krzysztof Wróbel – Lekarz rezydent
lek. dent. Marta Małecka – Lekarz rezydent
lek. dent. Konrad Kołomański – Lekarz rezydent
Kontakt

Telefon do pokoju lekarskiego: 41 260 55 85
Telefon do pielęgniarek: 41 260 55 86
E-mail: zoz@zozmswkielce.pl

Pododdział ortopedii i traumatologii

Personel pododdziału

lek. med Sławomir Marcinkowski
lek. med Michał Śledzik
lek. med Marcin Anuszkiewicz
lek. med Lucjan Hatala
lek. med Jakub Kleszowski
lek. med Andrzej Trofimiuk

Kontakt

Telefon do pokoju lekarskiego: 41 260 55 71
Telefon do pielęgniarek: 41 260 55 73/74
E-mail: zoz@zozmswkielce.pl

Oddział wewnętrzny

Personel oddziału

Kierujący oddziałem lek. med  Magdalena Rakowska-Szewczyk
Z-ca Kierującego oddziałem lek. med Agata Gąsior

lek.med. Maciej Szewczyk – Starszy asystent
lek.med. Jolanta Stoksik – Starszy asystent
lek.med. Grzegorz Polut – Starszy asystent
lek.med. Rafał Jagielski – Starszy asystent
lek.med. Paweł Szarecki – Starszy asystent
lek.med. Paweł Czerwonka – Młodszy asystent
lek.med. Grzegorz Kowalski – Młodszy asystent
Marzena Wojtyna – Opiekun medyczny
Wioletta Majos – Opiekun medyczny
Monika Bujnowska – Sekretarka medyczna

Joanna Niemczyk – Pielęgniarka oddziałowa
Janina Daniszewska – Starsza pielęgniarka
Anna Wąchocka – Starsza pielęgniarka
Izabela Jaros – Starsza pielęgniarka
Anna Kosmala – Starsza pielęgniarka
Anna Miśkiewicz – Starsza pielęgniarka
Karolina Neriwal-Zapart – Starsza pielęgniarka
Irena Kraińska – Starsza pielęgniarka
Barbara Partyka – Starsza pielęgniarka
Stanisława Sajkiewicz – Starsza pielęgniarka
Marta Kupisz – Pielęgniarka
Agnieszka Kwiecień – Pielęgniarka
Kamila Piłat – Pielęgniarka
Natalia Sikora – Pielęgniarka
Marta Wawrzeńczyk – Pielęgniarka
Katarzyna Biernat – Pielęgniarka
Anna Cichoń – Pielęgniarka
Monika Fąfara – Pielęgniarka
Karolina Ciuk – Pielęgniarka
Anna Fudała – Pielęgniarka
Małgorzata Bednarska – Pielęgniarka
Elżbieta Berus – Pielęgniarka
Aneta Kowalczyk – Pielęgniarka

Kontakt

Telefon do kierownika oddziału: 41 260 55 76
Telefon do pokoju lekarskiego: 41 260 55 77
Telefon do pielęgniarek: 41 260 55 79
E-mail: zoz@zozmswkielce.pl

Pododdział gastroenterologii

Personel pododdziału

lek. med Dariusz Sołowiej
lek. med Paweł Szarecki

Telefon do kierującego oddziałem: 41 260 55 76
Telefon do pokoju lekarskiego: 41 260 55 67
Telefon do pielęgniarek: 41 260 55 79
E-mail: zoz@zozmswkielce.pl

Pracownia zaburzeń snu

Personel pracowni

d.n.med Małgorzata Jędrzejczak
lek. med Judyta Mularczyk

Pracownia nieinwazyjnej diagnostyki chorób serca

Personel pracowni

lek. med Maciej Szewczyk
lek. med Janusz Napiórkowski
lek. med Wiesław Trznadel
lek. med Łukasz Rekść
lek. med Lidia Dudek-Paździerz

Apteka szpitalna

Personel Apteki

Justyna Stanek – Kierownik apteki
Antonina Mazur – Młodszy asystent
Katarzyna Bujak – Technik farmaceutyczny
Dagmara Guzik – Technik farmaceutyczny
Dariusz Dulak – Opiekun medyczny

Szanowni Państwo !

Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych w naszym Szpitalu wymaga zastosowania się do ustalonych reguł organizacyjno – porządkowych w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Udostępniając katalog praw przysługujących pacjentom jesteśmy zobligowani do nałożenia obowiązków, które powinien przestrzegać każdy pacjent oraz osoba odwiedzająca.
W związku z tym uprzejmie prosimy o respektowanie Regulaminu. Umożliwi to prawidłowe funkcjonowanie Oddziału.

Regulamin dla odwiedzających
1.    Odwiedziny pacjentów w Oddziałach odbywają się w dowolnym dniu w godzinach od 10. 00 – 20. 00 po zgłoszeniu faktu odwiedzin lekarzowi lub pielęgniarce
2.    Odwiedziny poza wyznaczonymi godzinami mogą mieć miejsce za zgodą lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego
3.    Jednego pacjenta mogą odwiedzać równocześnie najwyżej dwie osoby
4.    W odwiedzinach mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie i dzieci powyżej 7 roku życia
5.    W uzasadnionych przypadkach kierownik oddziału może nie wyrazić zgody na sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad chorym przez rodzinę poza wyznaczonymi godzinami ze względów epidemiologicznych, lokalowych oraz ze względu na potrzeby innych pacjentów
6.    Osoby odwiedzające chorych zobowiązane są do wykonywania i podporządkowania się wszelkim poleceniom personelu medycznego
7.    Osoba odwiedzająca pacjenta lub sprawująca nad nim dodatkową opiekę powinna poświęcić choremu swój czas i dbać o jego bezpieczeństwo
8.    Osoby odwiedzające pacjentów zakładu powinny być zdrowe – bez objawów infekcyjnych np. gorączka, katar, kaszel, biegunka itp.
9.    Osoby wskazane przez pacjenta mogą zwracać się o udzielenie informacji dotyczących ich stanu zdrowia wyłącznie do lekarza prowadzącego, Ordynatora/Koordynatora  lub lekarza dyżurnego danego oddziału
10.    W żadnych okolicznościach i nikomu nie udziela się informacji o stanie zdrowia pacjenta przez telefon
11.    W oddziałach intensywnego nadzoru, salach pooperacyjnych w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odwiedzin za zgodą kierownika oddziału lub lekarza dyżurnego, obowiązuje fartuch ochronny, obuwie ochronne
12.    Osoby odwiedzające obowiązuje :
– zakaz wnoszenia i spożywania na terenie Szpitala napojów alkoholowych
– zakaz palenia wyrobów tytoniowych
– zakaz handlu obnośnego
– zakaz wprowadzania zwierząt do budynku
– zakaz siadania na łóżku chorego lub innych pacjentów
– zachowanie czystości i porządku w pomieszczeniach, w których przebywają
– kulturalne, godne i życzliwe odnoszenie się do wszystkich pacjentów i pracowników Szpitala
– podczas wizyt lekarskich, wykonywania zabiegów czy konsultacji osoby odwiedzające muszą opuścić salę
– zakaz przynoszenia i przekazywania chorym leków, bez zgody i wiedzy lekarza
– zakaz manipulowania przy aparaturze medycznej, urządzeniach, instalacji
13.    Personel medyczny ma prawo i obowiązek zwracać uwagę odwiedzającym, jeśli nie stosują się do regulaminu, a także poprosić o opuszczenie oddziału po porozumieniu się z lekarzem dyżurnym.
14.    Wszelkie życzenia i uwagi osób odwiedzających mogą zgłaszać personelowi Szpitala

Uprzejmie informujemy, że:

Zgłaszając się do wybranego świadczeniodawcy pacjent powinien przedstawić – oprócz potwierdzenia prawa do świadczeń – ważne skierowanie. Jest ono dokumentem wymaganym przy dostępie do badań diagnostycznych oraz świadczeń realizowanych w ramach leczenia szpitalnego.

Bezpieczeństwo.  Nad bezpieczeństwem Pacjentów czuwają pracownicy ochrony, którzy przez 24 godziny pilnują Szpitala i służą pomocą Odwiedzającym.

Godziny odwiedzin. Pacjentów można odwiedzać codziennie.w godzinach ustalonych przez Ordynatorów poszczególnych oddziałów.

Kaplica.  Msza Święta jest odprawiana raz w tygodniu, w sobotę o 1800.

Opieka Psychologa. Pacjenci hospitalizowani w Oddziałach Szpitala mogą skorzystać z porady psychologa.

Parking. Szpital dysponuje niewielkim parkingiem i ograniczoną liczbą miejsc postojowych.

Telefony.  Na Oddziałach można korzystać z prywatnych telefonów komórkowych. Zabronione jest ich używanie w Izbie Przyjęć.

Wyżywienie. Posiłki są dostarczane do Szpitala przez firmę zewnętrzną. Diety dostosowane są do indywidualnych potrzeb Pacjentów.

Obowiązkiem pacjenta w czasie pobytu w Szpitalu jest:

 1. Przestrzeganie rozkładu dnia podczas pobytu pacjenta na oddziale szpitalnym.
 2. Przestrzeganie zaleceń personelu medycznego związanych z procesem leczenia.
 3. Nie zakłócanie swoim zachowaniem spokoju innych pacjentów.
 4. Przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych.
 5. Szanowanie mienia szpitalnego.
 6. Przestrzeganie zasad korzystania z urządzeń i powierzonego pacjentowi sprzętu.
 7. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 8. Przestrzeganie bezwzględnego zakazu wnoszenia na teren Szpitala i spożywania napojów alkoholowych.
 9. Przestrzegania bezwzględnego zakazu stosowania środków odurzających na terenie Szpitala.
 10. Przestrzegania zakazu palenia tytoniu.

Napisz do nas

  Informacja o przyjęciu pacjenta do szpitala -

  IZBA PRZYJĘĆ

  tel. 41 260 55 66, 41 260 55 68

   

  Informacje o stanie zdrowia pacjenta można uzyskać
  pod nr tel:


  ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH (I PIĘTRO):
  41 260 55 77, 41 260 55 78, 41 260 55 79

  ODDZIAŁ CHIRURGII (II PIĘTRO):
  41 260 55 71, 41 260 55 73, 41 260 55 86

  ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII (III PIĘTRO):
  41 260 55 91, 41 260 55 93

  ODDZIAŁ. INTENSYWNEJ TERAPII (IV PIĘTRO):
  41 260 55 83, 41 260 55 84

  START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH