Szpital

Szpital MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51

41 260 55 66

Mapa

Personel oddziału

Kierujący oddziałem: lek. med. Andrzej Ozimirski

lek. med. Anna Kołodziejczyk-Sarna
lek. med. Marceli Romaniuk
lek. med. Andrzej Kolasa
lek. med. Mariusz Zioło
lek. med. Piotr Smurzyński
lek. med. Wojciech Gula
lek. med. Joanna Jarczyńska-Domagała

 

Ewa Fatyga – Pielęgniarka oddziałowa
Urszula Szewczykowska – Starsza pielęgniarka
Karolina Ślosarczyk – Starsza pielęgniarka
Aleksandra Zatorska – Starsza pielęgniarka
Katarzyna Myślińska-Wosik – Starsza pielęgniarka
Agnieszka Brzozowska – Starsza pielęgniarka
Anna Kudełka – Starsza pielęgniarka
Anna Bazak – Specjalistka pielęgniarka
Edyta Dziewięcka – Specjalistka pielęgniarka
Aneta Iwan – Specjalistka pielęgniarka
Katarzyna Kasza – Specjalistka pielęgniarka
Irena Kozłowska – Specjalistka pielęgniarka
Małgorzata Krzeszowska – Specjalistka pielęgniarka
Michalina Kwaśniewska-Stolarek – Specjalistka pielęgniarka
Beata Pulut – Specjalistka pielęgniarka
Monika Jaroń – Pielęgniarka
Edyta Jas – Pielęgniarka
Kinga Kruk – Pielęgniarka
Paulina Krakowiak – Pielęgniarka
Katarzyna Sitarz – Pielęgniarka
Michał Syska – Pielęgniarz
Justyna Żesławska – Pielęgniarka

Kontakt

Telefon do pokoju lekarskiego: 41 260 55 83
Telefon do pielęgniarek: 41 260 55 84
E-mail: zoz@zozmswiakielce.pl

Personel oddziału

Kierujący oddziałem: lek. med Zbigniew Bonek
lek. med Marzena Kardaś
lek. med Blandyna Piasek
lek. med Jerzy Chmielnicki
lek. med Katarzyna Jarząb-Polut
lek. med Krzysztof Kaczmarczyk
lek. med Paweł Kundera
lek. med Roman Sławek
lek. med Michalina Gajos
lek. med Łukasz Żórawski

Kontakt

Telefon do kierującego oddziałem: 41 260 55 70
Telefon do pokoju lekarskiego: 41 260 55 71
Telefon do pielęgniarek: 41 260 55 73/74
E-mail: zoz@zozmswiakielce.pl

Personel oddziału

Kierujący oddziałem:
dr hab. n. med. Maciej Sikora – Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej
lek. stom. Marcin Sielski – Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej
lek. stom. Agata Stąpor – Specjalista chirurgii stomatologicznej
lek. dent. Marta Małecka – Specjalista chirurgii stomatologicznej
lek. dent. Konrad Kołomański – Młodszy asystent
lek. dent. Nikola Tutaj – Młodszy asystent
lek. dent. Michał Lenart– Młodszy asystent
lek. dent. Grzegorz Gosek– Młodszy asystent
lek. dent. Jędrzej Rudzki – Wolontariusz

Odziałowa:
mgr piel. Edyta Korus – Specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Kontakt

Telefon do pokoju lekarskiego: 41 260 55 85
Telefon do pielęgniarek: 41 260 55 86
E-mail: zoz@zozmswkielce.pl
E-mail: szcztw@zozmswiakielce.pl

Personel pododdziału

lek. med Sławomir Marcinkowski
lek. med Michał Śledzik
lek. med Marcin Anuszkiewicz
lek. med Lucjan Hatala
lek. med Jakub Kleszowski
lek. med Andrzej Trofimiuk

Kontakt

Telefon do pokoju lekarskiego: 41 260 55 71
Telefon do pielęgniarek: 41 260 55 73/74
E-mail: zoz@zozmswkielce.pl

Personel oddziału

Kierujący oddziałem lek. med  Magdalena Rakowska-Szewczyk
Z-ca Kierującego oddziałem lek. med Agata Gąsior

lek.med. Maciej Szewczyk – Starszy asystent
lek.med. Jolanta Stoksik – Starszy asystent
lek.med. Grzegorz Polut – Starszy asystent
lek.med. Rafał Jagielski – Starszy asystent
lek.med. Paweł Szarecki – Starszy asystent
lek.med. Paweł Czerwonka – Młodszy asystent
lek.med. Grzegorz Kowalski – Młodszy asystent
Marzena Wojtyna – Opiekun medyczny
Wioletta Majos – Opiekun medyczny
Monika Bujnowska – Sekretarka medyczna

Joanna Niemczyk – Pielęgniarka oddziałowa
Janina Daniszewska – Starsza pielęgniarka
Anna Wąchocka – Starsza pielęgniarka
Izabela Jaros – Starsza pielęgniarka
Anna Kosmala – Starsza pielęgniarka
Anna Miśkiewicz – Starsza pielęgniarka
Karolina Neriwal-Zapart – Starsza pielęgniarka
Irena Kraińska – Starsza pielęgniarka
Barbara Partyka – Starsza pielęgniarka
Stanisława Sajkiewicz – Starsza pielęgniarka
Marta Kupisz – Pielęgniarka
Agnieszka Kwiecień – Pielęgniarka
Kamila Piłat – Pielęgniarka
Natalia Sikora – Pielęgniarka
Marta Wawrzeńczyk – Pielęgniarka
Katarzyna Biernat – Pielęgniarka
Anna Cichoń – Pielęgniarka
Monika Fąfara – Pielęgniarka
Karolina Ciuk – Pielęgniarka
Anna Fudała – Pielęgniarka
Małgorzata Bednarska – Pielęgniarka
Elżbieta Berus – Pielęgniarka
Aneta Kowalczyk – Pielęgniarka

Kontakt

Telefon do kierownika oddziału: 41 260 55 76
Telefon do pokoju lekarskiego: 41 260 55 77
Telefon do pielęgniarek: 41 260 55 79
E-mail: zoz@zozmswkielce.pl

Personel pododdziału

lek. med Dariusz Sołowiej
lek. med Paweł Szarecki

Telefon do kierującego oddziałem: 41 260 55 76
Telefon do pokoju lekarskiego: 41 260 55 67
Telefon do pielęgniarek: 41 260 55 79
E-mail: zoz@zozmswkielce.pl

Personel pracowni

d.n.med Małgorzata Jędrzejczak
lek. med Judyta Mularczyk

Personel pracowni

lek. med Maciej Szewczyk
lek. med Janusz Napiórkowski
lek. med Wiesław Trznadel
lek. med Łukasz Rekść
lek. med Lidia Dudek-Paździerz

Personel Apteki

Justyna Stanek – Kierownik apteki
Antonina Mazur – Młodszy asystent
Katarzyna Bujak – Technik farmaceutyczny
Dagmara Guzik – Technik farmaceutyczny
Dariusz Dulak – Opiekun medyczny

Napisz do nas

  Szanowni Państwo !

  Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych w naszym Szpitalu wymaga zastosowania się do ustalonych reguł organizacyjno – porządkowych w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Udostępniając katalog praw przysługujących pacjentom jesteśmy zobligowani do nałożenia obowiązków, które powinien przestrzegać każdy pacjent oraz osoba odwiedzająca.
  W związku z tym uprzejmie prosimy o respektowanie Regulaminu. Umożliwi to prawidłowe funkcjonowanie szpitala.

   

   

  Uprzejmie informujemy, że:

  Zgłaszając się do wybranego świadczeniodawcy pacjent powinien przedstawić – oprócz potwierdzenia prawa do świadczeń – ważne skierowanie. Jest ono dokumentem wymaganym przy dostępie do świadczeń realizowanych w ramach leczenia szpitalnego.

  Bezpieczeństwo.  Nad bezpieczeństwem Pacjentów czuwają pracownicy ochrony, którzy przez 24 godziny pilnują Szpitala i służą pomocą Odwiedzającym.

  Godziny odwiedzin. Pacjentów można odwiedzać codziennie.w godzinach ustalonych przez Ordynatorów poszczególnych oddziałów.

  Kaplica.  Msza Święta jest odprawiana raz w tygodniu, w Niedzielę o 7:15.

  Opieka Psychologa. Pacjenci hospitalizowani w Oddziałach Szpitala mogą skorzystać z porady psychologa.

  Parking. Szpital dysponuje parkingiem zlokalizowanym w sąsiedztwie szpitala wjazd na parking od strony ul. Wojska Polskiego

  Telefony.  Na Oddziałach można korzystać z prywatnych telefonów komórkowych. Zabronione jest ich używanie w Izbie Przyjęć.

  Wyżywienie. Posiłki są dostarczane do Szpitala przez firmę zewnętrzną. Diety dostosowane są do indywidualnych potrzeb Pacjentów.

  Obowiązkiem pacjenta w czasie pobytu w Szpitalu jest:

  1. Przestrzeganie rozkładu dnia podczas pobytu pacjenta na oddziale szpitalnym.
  2. Przestrzeganie zaleceń personelu medycznego związanych z procesem leczenia.
  3. Nie zakłócanie swoim zachowaniem spokoju innych pacjentów.
  4. Przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych.
  5. Szanowanie mienia szpitalnego.
  6. Przestrzeganie zasad korzystania z urządzeń i powierzonego pacjentowi sprzętu.
  7. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
  8. Przestrzeganie bezwzględnego zakazu wnoszenia na teren Szpitala i spożywania napojów alkoholowych.
  9. Przestrzegania bezwzględnego zakazu stosowania środków odurzających na terenie Szpitala.
  10. Przestrzegania zakazu palenia tytoniu.

  Informacja o przyjęciu pacjenta do szpitala -

  IZBA PRZYJĘĆ

  tel. 41 260 55 66, 41 260 55 68

   

  Informacje o stanie zdrowia pacjenta można uzyskać
  pod nr tel:


  ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH (I PIĘTRO):
  41 260 55 77, 41 260 55 78, 41 260 55 79

  ODDZIAŁ CHIRURGII (II PIĘTRO):
  41 260 55 71, 41 260 55 73, 41 260 55 86

  ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII (III PIĘTRO):
  41 260 55 91, 41 260 55 93

  ODDZIAŁ. INTENSYWNEJ TERAPII (IV PIĘTRO):
  41 260 55 83, 41 260 55 84

  START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH