Zasady odwiedzin

REGULAMIN ODWIEDZIN PACJENTÓW W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH
W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KIELCACH im. św. Jana Pawła II

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, w trosce o bezpieczeństwo pacjentów i personelu, organizacja odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych SP ZOZ MSWiA w Kielcach, powinna odbywać się
z uwzględnieniem poniższych rekomendacji:

1. Odwiedziny pacjentów odbywają się całodobowo. W związku z obowiązującym zagrożeniem epidemiologicznym kierownicy poszczególnych oddziałów, mogą wprowadzić wewnętrzne ograniczenia czasowe dotyczące odwiedzin w Szpitalu.
2. Jednorazowa wizyta u pacjenta nie powinna trwać dłużej niż 2 godziny.
3. Jednocześnie przy łóżku pacjenta nie powinny przebywać więcej niż 1 osoba, a w szczególnych sytuacjach – 2 osoby.
4. Ze względów organizacyjnych należy unikać odwiedzin w czasie wizyt lekarskich, badań, czynności leczniczo-pielęgnacyjnych oraz posiłków.
5. Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.
6. W czasie odwiedzin zabrania się przemieszczania się osób odwiedzających do innych pomieszczeń Szpitala w szczególności : gabinetów oddziałowych i innych sal chorych.
7. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do umycia rąk wodą z mydłem lub dezynfekcji rąk niezwłocznie po wejściu przez nie do podmiotu leczniczego.
8. Konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego.
9. Przed wykonaniem czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie osoba odwiedzająca uprzednio ( bezpośrednio przed kontaktem) dokładnie myje lub dezynfekuje ręce.
10. Osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów.

W przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych lub wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a także warunki organizacyjne Dyrektor Szpitala lub upoważniona przez niego osoba mogą wprowadzić ograniczenie lub całkowity zakaz odwiedzin.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH