Aktualności

  • Wszystkie
  • Aktualności
  • Bez kategorii
  • Inne informacje

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach zatrudni Pracownika ds. Zamówień Publicznych

zatrudni  Pracownika
ds. Zamówień Publicznych

Miejsce pracy: Kielce

Zadania:

  • realizacją procesu zakupów towarów i usług w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych,
  • rejestracja wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego składanych przez kierowników komórek organizacyjnych,
  • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego od chwili wszczęcia postępowania do zawarcia umowy,

Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki

Informacja dla pacjentów służb mundurowych

Pacjentów będących pracownikami służb mundurowych informujemy, że zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa, w przypadku rozpoznania nerwicy zaleca się co najmniej 12-miesięczną psychoterapię,

Porada psychologa

SP ZOZ MSWiA w Kielcach uprzejmie informuje, że od 01.02.2019 r. istnieje możliwość skorzystania w naszej Placówce ze świadczeń psychologa również w godzinach popołudniowych: we wtorki i czwartki w godzinach 16:00 – 18:00.

Osoby zainteresowane mogą rejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich w Rejestracji specjalistycznej przy ul. Wojska Polskiego 51 lub pod numerami telefonu: 41 349-35-29,

Konkurs ofert w zakresie udzielania świadczeń z zakresu okulistyki

składanie ofert do dnia : 19.12.2018 do godz.11:00
otwarcie ofert w dniu :   19.12,2018  o godz  11: 30

Konkurs ofert w zakresie udzielania świadczeń z zakresu ortopedii

składanie ofert do dnia : 19.12.2018 do godz 10:15
otwarcie ofert w dniu :   19.12,2018  o godz  10: 30

Konkurs ofert w zakresie udzielania świadczeń z zakresu chirurgi szczękowo-twarzowej

składanie ofert do dnia : 19.12.2018 do godz.10:30
otwarcie ofert w dniu :   19.12.2018  o godz  11: 00

Ważny komunikat – dokumentacja medyczna.

Niszczenie dokumentacji medycznej – komunikat SP ZOZ MSWiA w Kielcach.

SP ZOZ MSWiA w Kielcach informuje, że na podstawie art. 29.2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2017 r. poz. 1318) oraz §75 Rozporządzenia Ministra  Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów,

Certyfikat ISO 9001:2015

Przyznany organizacji: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWIA w Kielcach

Nr certyfikatu: NC-2146ISO

Certyfikat ważny do: 24.06.2019 r.

Certyfikat ISO

Zakres świadczeń

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom, przygotowaliśmy szeroki zakres świadczeń realizowanych w ramach kontraktu z NFZ, jak również w formie usług komercyjnych, które świadczone są według cennika SP ZOZ MSWiA w Kielcach.

Zakres usług komercyjnych:

Badania laboratoryjne,
usługi z zakresu rehabilitacji medycznej,
badania diagnostyki obrazowej,
porady i konsultacje lekarskie,

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH