Praca

PRACA

Osoby zainteresowane zatrudnieniem w SP ZOZ MSWiA w Kielcach prosimy o przesyłanie drogą elektroniczną swoich aplikacji.

Aplikacje winny zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przechowywanie danych osobowych w celu rekrutacji przez SP ZOZ MSWiA w Kielcach.

E-mail do korespondencji: kadry@zozmswiakielce.pl

Aktualne oferty pracy:

SP ZOZ MSWiA w Kielcach pilnie zatrudni pracownika ds. Zamówień Publicznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  w Kielcach im. św. Jana Pawła II zatrudni  Pracownika ds. Zamówień Publicznych

Miejsce pracy: Kielce

Zadania:

 1. realizacją procesu zakupów towarów i usług w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych,
 2. rejestracja wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego składanych przez kierowników komórek organizacyjnych,
 3. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego od chwili wszczęcia postępowania do zawarcia umowy,
 4. nadzór nad zgodnością realizacji rozstrzygniętych zamówień towarów lub usług z ogłoszonym postępowaniem i potwierdzanie zgodności dostawy (termin, wartość termin gwarancji itp.) na dokumentach zakupu (protokoły odbioru, dostawy, faktury itp.)
 5. analiza dokumentacji związanej z szacowaniem wartości przedmiotu zamówienia, w kontekście stosowania ustawy PZP,
 6. współtworzenie opisów przedmiotów zamówienia,
 7. opracowywaniem właściwej dokumentacji (SWZ) celem przygotowania postępowania przetargowego zgodnie z przepisami prawa,
 8. opracowywaniem rocznych planów postępowań z zakresu zamówień publicznych,
 9. prowadzeniem postępowań na zakup towarów i usług o wartości nieprzekraczających 30.000E,
 10. sporządzanie sprawozdań i zestawień z zakresu prowadzonych postępowań,
 11. udział w pracach komisji przetargowych przygotowujących i przeprowadzających postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 12. opracowanie i archiwizacja dokumentacji postępowań prowadzonych,
 13. współtworzenie opisów przedmiotów zamówienia,
 14. organizacja pracy własnej i współpraca w zespole,

Wymagania:

 1. Dobra organizacja pracy;
 2. Wyższe wykształcenie, w szczególności: prawnicze, administracyjne, ekonomiczne;
 3. Dwuletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu Planu zamówień publicznych, postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 4. Samodzielność w realizacji zadań;
 5. Wysoka odporność na stres;
 6. Umiejętność pracy pod presją czas;
 7. Umiejętność pracy w zespole;
 8. Komunikatywność.
  • Mile widziane doświadczenie w jednostkach sektora finansów publicznych oraz w jednostkach medycznych.

Dodatkowym atutem będzie ukończenie studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych oraz udział w szkoleniu  w okresie ostatniego 1 roku w zakresie zagadnień dotyczących zamówień publicznych.

 

OFERUJEMY:

 1. Udział w ciekawych projektach
 2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 3. Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 4. Niezbędne narzędzia pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy kadry@zozmswiakielce.pl

Kontakt telefoniczny: (41) 260 42 12

Aplikacja powinna zawierać Informację od uczestnika rekrutacji dotyczacą zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Aplikacje należy składać w terminie  do dnia 29 października 2021 r.

SP ZOZ MSWiA w Kielcach pilnie zatrudni PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZY

Oferta pracy

SPZOZ MSWIA w Kielcach im. św. Jana Pawła II, pilnie zatrudni Pielęgniarkę z uprawnieniami do wykonywania spirometrii oraz testów skórnych.
Mile widziane doświadczenie na stanowisku pielęgniarki w gabinecie zabiegowym alergologicznym/pulmonologicznym.
Miejsce pracy: Poliklinika, ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt e-mail: kadry@zozmswiakielce.pl
lub pod numerem telefonu 41 260 42 15, 41 260 42 12.

Oferta pracy Elektryk

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Kielcach i
m. św. Jana Pawła II poszukuje pracowników do obsługi techniczno-gospodarczej szpitala oraz przychodni.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę bądź w ramach umowy cywilnoprawnej

Miejsce pracy: Poliklinika oraz  Szpital MSWiA ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce.

Wymagania:
– wykształcenie minimum średnie techniczne o profilu elektrycznym
– uprawnieniami SEP do 1 kV
– mile widziane uprawnienia do obsługi gazów medycznych lub gotowość podjęcia szkolenia w tym zakresie.
– wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu elektrotechniki, energetyki, mile widziana wiedza z zakresu automatyki
– umiejętność pracy w sytuacjach pod presją czasu i stresowych
– gotowość podjęcia pracy zmianowej.

Chętnych kandydatów serdecznie zapraszamy.

SP ZOZ MSWiA w Kielcach pilnie zatrudni Pracownika ds. Zamówień Publicznych

Miejsce pracy: Kielce
Zadania:

 1. realizacją procesu zakupów towarów i usług w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych,
 2. rejestracja wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego składanych przez kierowników komórek organizacyjnych,
 3. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego od chwili wszczęcia postępowania do zawarcia umowy,
 4. nadzór nad zgodnością realizacji rozstrzygniętych zamówień towarów lub usług z ogłoszonym postępowaniem i potwierdzanie zgodności dostawy (termin, wartość termin gwarancji itp.) na dokumentach zakupu (protokoły odbioru, dostawy, faktury itp.)
 5. analiza dokumentacji związanej z szacowaniem wartości przedmiotu zamówienia, w kontekście stosowania ustawy PZP,
 6. współtworzenie opisów przedmiotów zamówienia,
 7. opracowywaniem właściwej dokumentacji (SIWZ) celem przygotowania postępowania przetargowego zgodnie z przepisami prawa,
 8. opracowywaniem rocznych planów postępowań z zakresu zamówień publicznych,
 9. prowadzeniem postępowań na zakup towarów i usług o wartości nieprzekraczających 30.000E,
 10. sporządzanie sprawozdań i zestawień z zakresu prowadzonych postępowań,
 11. udział w pracach komisji przetargowych przygotowujących i przeprowadzających postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 12. opracowanie i archiwizacja dokumentacji postępowań prowadzonych,
 13. współtworzenie opisów przedmiotów zamówienia,
 14. organizacja pracy własnej i współpraca w zespole,
 15. opracowywaniem dokumentów niezbędnych do uruchomienia finansowania inwestycji
  i uzyskania zgody przez podmiot tworzący,
 16. przygotowaniem dokumentacji do SIWZ niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację zaplanowanej inwestycji.

Wymagania:

 1. Dobra organizacja pracy;
 2. Wyższe wykształcenie, w szczególności: prawnicze, administracyjne, ekonomiczne;
 3. Dwuletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu Planu zamówień publicznych, postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 4. Samodzielność w realizacji zadań;
 5. Wysoka odporność na stres;
 6. Umiejętność pracy pod presją czas;
 7. Umiejętność pracy w zespole;
 8. Komunikatywność.
  • Mile widziane doświadczenie w jednostkach sektora finansów publicznych oraz w jednostkach medycznych.

Dodatkowym atutem będzie ukończenie studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych oraz udział w szkoleniu  w okresie ostatniego 1 roku w zakresie zagadnień dotyczących zamówień publicznych.

 OFERUJEMY:

 1. Udział w ciekawych projektach
 2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 3. Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 4. Niezbędne narzędzia pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy kadry@zozmswiakielce.pl

Kontakt telefoniczny: (41) 260 42 12

Aplikacja powinna zawierać Informację od uczestnika rekrutacji dotycząca zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Aplikacje należy składać w terminie  do dnia 13 sierpnia 2021 r.

SP ZOZ MSWiA w Kielcach zatrudni Lekarzy:

Specjalizacja z chorób wewnętrznych, oraz lekarzy do pracy w systemie dyżurowym w izbie przyjęć.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, lub umowa cywilno-prawna.

Oferujemy atrakcyjne warunki pracy i płacy.

Kontakt nr tel. 534 660 077

SP ZOZ MSWiA w Kielcach zatrudni Lekarzy:

w następujących zakresach:

 • POZ  specjalizacja z medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych i pediatrii.
 • AOS specjalizacje z okulistyki, laryngologii i neurologii.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, lub umowa cywilno-prawna.

Oferujemy atrakcyjne warunki pracy i płacy.

Kontakt nr tel. 534 660 077

SP ZOZ MSWiA w Kielcach zatrudni lekarzy do pracy:

–  w Poradni Zdrowia Psychicznego,

– lekarzy Neurologów do pracy w Poradni Neurologicznej.

Warunki współpracy oraz forma zatrudnienia do uzgodnienia w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Zainteresowane osoby prosimy o składanie podań w sekretariacie SP ZOZ MSWiA w Kielcach ul. Wojska Polskiego 51, budynek Polikliniki pok. B 424 (IV piętro) lub prosimy o kontakt mailowy: zoz@zozmswiakielce.pl bądź telefoniczny: 41 349-35-14.

Klauzula informacyjna

CO TO JEST RODO?

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza firma przestrzega zasad określonych w RODO.

Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce Nasze dane kontaktowe: ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce, tel. 349 35 00, zoz@zozmswiakielce.pl

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 • prowadzenia rekrutacji i wykonania ciążących na naszym Zakładzie obowiązków prawnych. Obowiązki te określa w szczególności ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
 • prowadzenia rekrutacji, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie dodatkowych danych osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”
 • dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną rekrutacją (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas prowadzenia rekrutacji na określone stanowisko oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane,
 • czas po którym przedawnią się roszczenia związane z prowadzoną dokumentacją,
 • czas do momentu wycofania zgody.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do naszego Zakładu wniosek o:

 • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
 • sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
 • przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,
 • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:

 • podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze;
 • innym administratorom, np. ubezpieczycielom.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Nasza firma wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@dpo24.pl.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH