Deklaracja dostępności

Stan dostępności cyfrowej
Data publikacji strony internetowej: 2018.05.16
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024.03.28

Strona internetowa www.zozmswiakielce.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:
W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie będą mały już takie napisy.
Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy zoz@zozmswiakielce.pl lub dzwoniąc na numer 41 260 42 00. Dane teleadresowe znajdują się bok formularza kontaktowego.

Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
„Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności
Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-01.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29.

Skróty klawiaturowe
Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do  administratora strony, mailowo – admin@zozmswiakielce.pl lub telefonicznie – 41 260 42 37.
W zgłoszeniu podaj:
swoje imię i nazwisko,
swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością
Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.
Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do, Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II na adres zoz@zozmswiakielce.pl. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II, ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce

Do przychodni prowadzą 2 wejścia od ulicy Wojska Polskiego oznaczone literami A (wejście główne) i B (wejście boczne). Do wejścia A prowadzą schody przy których znajduje się podjazd dla wózków.
Rejestracja do Pracowni diagnostyki obrazowej znajduje się na parterze na lewo od wejścia głównego oznaczonego literą A,
Rejestracja do lekarzy specjalistów znajduje się na pierwszym piętrze dojazd windą wejście A na wprost od windy,
Rejestracja do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej znajduje się na pierwszym piętrze dojazd windą od wejścia A na prawo od windy,
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze, pierwszym, drugim i trzecim piętrze. W budynku znajdują się trzy windy dostosowane dla osób na wózku.
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na każdym piętrze.
Jednostka posiada własny parking z miejscami parkingowymi (regulamin parkingu dostępny na tablicy informacyjnej umieszczonej przy wjeździe na parking).
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W jednostce nie jest dostępny tłumacz języka migowego.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Aplikacje mobilne
SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pała II nie prowadzi żadnych aplikacji mobilnych.

Informacje dodatkowe
Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH