Diagnostyka

Oferujemy szeroki zakres badań.

Diagnostyka Obrazowa

Pracownia RTG

Helena Jaworska-Stępień – Kierownik
Jan Łuczyński – Kierownik
Marta Jaworska – Starszy technik medyczny
Piotr Kowal – Specjalista
Marzena Poddębniak – Specjalista Pielęgniarka
Elżbieta Rębosz-Rzetecka – Specjalista
Paweł Pobocha – Technik medyczny
Aneta Sideł – Technik elektroradiologii
Monika Skawińska – Technik medyczny
Konrad Szymański – Technik elektroradiologii
Monika Janiec – Rejestratorka medyczna
Agnieszka Kulagowska – Rejestratorka medyczna

Godziny Pracy:
Poniedziałek – Piątek 7:00 – 17:30
Rejestracja i wykonywanie badań, odbiór wyników:
Poniedziałek – Piątek 7:30 – 17:00

Przed wykonaniem zdjęcia należy zgłosić się do Rejestracji RTG z aktualnym skierowaniem i dokumentem tożsamości.

Zdjęcia kręgosłupa lędźwiowego (L-S) wykonujemy wyłącznie do godz 10:00.
Do tego badania należy być na czczo – bez śniadania i po lekkostrawnej kolacji.

Skierowanie ważne jest 30 dni.

Pracownia TK

Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek 7:30 – 13:00

Badania TK z kontrastem wykonujemy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu

Pacjenci zgłaszający się na badanie TK muszą być na czczo i posiadać:
– aktualne skierowanie do pracowni TK
– badania kreatyniny z okresu nie dłużej niż miesiąc

Pracownia USG

Godziny Pracy:
Poniedziałek – Piątek 7:00 – 9:00

Wykonujemy pełny zakres badań USG.

Badania USG wykonuje się po wcześniejszym ustaleniu terminu badania.

Przed badaniem USG prosimy o udanie się do rejestracji.

Na badanie USG jamy brzusznej pacjenci muszą być na czczo i z pełnym pęcherzem moczowym.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez
SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II
Zakład Diagnostyki Obrazowej oraz Blok Operacyjny
na zdrowie ludzi i na środowisko w roku 2022.

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / aktualny dziennik ustaw: Dz. U. z 2021 r., poz. 1941, ze zm. /
Zakład Diagnostyki Obrazowej oraz Blok Operacyjny wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na :
• uruchamianiu medycznych pracowni rentgenowskich oraz uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące na podstawie wydanych zezwoleń wydanych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA na obszarze województwa łódzkiego, Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA na obszarze województwa świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektor Sanitarnego.
• Posiada zgody wydane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA na obszarze województwa świętokrzyskiego na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
• Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dawkomierzy
indywidualnych – w ciągu minionych 12 miesięcy zmierzona dawka efektywna nie
przekroczyła 1 mSv dla każdego pracownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz Bloku Operacyjnego.
• Jednostka nie wykonuje pomiarów dozymetrycznych osłon stałych.
• Pomiary dozymetryczne zostały wykonane dla każdej pracowni RTG oraz Bloku Operacyjnego przez Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA na obszarze województwa łódzkiego, Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA na obszarze województwa świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na etapie wydawania zezwolenia lub na zlecenie jednostki.
• Wszystkie wyniki są poniżej wartości granicznych określonych w przepisach.
• Dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:
– pracownicy: 20mSv/rok;
– ogół ludności : 1mSv/rok.

Diagnostyka Laboratoryjna

Punkt pobrań

Kielce ul. Wojska Polskiego 51 wejście główne – parter   tel. 41 260 42 35

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:15 do 9:15

  • pobieranie materiału do badań na podstawie skierowań od lekarzy SP ZOZ MSWiA Kielce, wyniki badań trafiają do karty pacjenta,
  • pobieranie materiału do badań profilaktycznych, kart obiegowych,
  • pobieranie badań komercyjnych (płatnych), bez skierowania,

Pacjenci na badania zgłaszają się na czczo.

Badanie krzywej cukrowej wykonujemy po wcześniejszym ustaleniu terminu w punkcie pobrań. Prosimy o zgłaszanie się  na badanie z własną glukozą.

Zapraszamy.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH