Diagnostyka

Oferujemy szeroki zakres badań.

Diagnostyka Obrazowa

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Personel Zakładu

Koordynator Zakładu Diagnostyki Obrazowej: Karolina Olejarz

lek. med. Biernat-Awada  Małgorzata Asystent
lek. med. Jaskólski  Jakub Starszy asystent
lek. med. Jaworska-Stępień  Helena Starszy asystent
lek. med. Kowal Piotr Starszy asystent
lek. med. Kowalska Ewelina Starszy asystent
lek. med. Kozera Akadiusz Starszy asystent
lek. med. Kuśpak Artur Starszy asystent
lek. med. Łuczyński Jan Starszy asystent
lek. med. Mróz-Klimas Danuta Starszy asystent
lek. med. Rębosz-Rzetecka Elżbieta Starszy asystent
lek. med. Rosiński Tomasz Starszy asystent
lek. med. Rusinek Katarzyna Starszy asystent

 

Pracownia RTG

Godziny Pracy:
Poniedziałek – Piątek 7:00 – 17:30
Rejestracja i wykonywanie badań, odbiór wyników:
Poniedziałek – Piątek 7:30 – 17:00

Przed wykonaniem zdjęcia należy zgłosić się do Rejestracji RTG z aktualnym skierowaniem i dokumentem tożsamości.

Zdjęcia kręgosłupa lędźwiowego (L-S) wykonujemy wyłącznie do godz 10:00.
Do tego badania należy być na czczo – bez śniadania i po lekkostrawnej kolacji.

Skierowanie ważne jest 30 dni.

Pracownia TK

Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek 7:30 – 13:00

Badania TK z kontrastem wykonujemy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu

Pacjenci zgłaszający się na badanie TK muszą być na czczo i posiadać:
– aktualne skierowanie do pracowni TK
– badania kreatyniny z okresu nie dłużej niż miesiąc

Pracownia USG

Godziny Pracy:
Poniedziałek – Piątek 7:00 – 9:00

Wykonujemy pełny zakres badań USG.

Badania USG wykonuje się po wcześniejszym ustaleniu terminu badania.

Przed badaniem USG prosimy o udanie się do rejestracji.

Na badanie USG jamy brzusznej pacjenci muszą być na czczo i z pełnym pęcherzem moczowym.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez
SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II
Zakład Diagnostyki Obrazowej oraz Blok Operacyjny
na zdrowie ludzi i na środowisko w roku 2022.

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / aktualny dziennik ustaw: Dz. U. z 2021 r., poz. 1941, ze zm. /
Zakład Diagnostyki Obrazowej oraz Blok Operacyjny wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na :
• uruchamianiu medycznych pracowni rentgenowskich oraz uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące na podstawie wydanych zezwoleń wydanych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA na obszarze województwa łódzkiego, Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA na obszarze województwa świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektor Sanitarnego.
• Posiada zgody wydane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA na obszarze województwa świętokrzyskiego na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
• Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dawkomierzy
indywidualnych – w ciągu minionych 12 miesięcy zmierzona dawka efektywna nie
przekroczyła 1 mSv dla każdego pracownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz Bloku Operacyjnego.
• Jednostka nie wykonuje pomiarów dozymetrycznych osłon stałych.
• Pomiary dozymetryczne zostały wykonane dla każdej pracowni RTG oraz Bloku Operacyjnego przez Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA na obszarze województwa łódzkiego, Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA na obszarze województwa świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na etapie wydawania zezwolenia lub na zlecenie jednostki.
• Wszystkie wyniki są poniżej wartości granicznych określonych w przepisach.
• Dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:
– pracownicy: 20mSv/rok;
– ogół ludności : 1mSv/rok.

Diagnostyka Laboratoryjna

Punkt pobrań

Kierownik Laboratorium: Monika Szkaradowska

Punkt pobrań :

Kielce ul. Wojska Polskiego 51 wejście główne – II piętro   tel. 41 260 42 35

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:15 do 9:15

  • pobieranie materiału do badań na podstawie skierowań od lekarzy SP ZOZ MSWiA Kielce, wyniki badań trafiają do karty pacjenta,
  • pobieranie materiału do badań profilaktycznych, kart obiegowych,
  • pobieranie badań komercyjnych (płatnych), bez skierowania,

Pacjenci na badania zgłaszają się na czczo.

Badanie krzywej cukrowej wykonujemy po wcześniejszym ustaleniu terminu w punkcie pobrań. Prosimy o zgłaszanie się  na badanie z własną glukozą.

Cennik badań

 
Hematologia
Cena zł.
Czas oczekiwania na wynik (dni)
1.        Morfologia krwi  podstawowa 10,00 1
2.        Morfologia krwi z rozmazem 5 DIFF 15,00 1
3.        Rozmaz mikroskopowy 20,00 1
4.        OB 8,00 1
5.        Retikulocyty 15,00 1
6.        Wskaźnik protrombinowy 13,00 1
7.        Czas kaolinowo – kefalinowy 13,00 1

Analityka ogólna

   
1.        Badanie moczu ogólne 13,00 1
2.        Dobowa utrata białka w moczu 10,00 1
3.        Kał – krew utajona (FOB) bez diety 25,00 1
4.        Kał – pasożyty 20,00 1
5.        Kał –  wymaz na owsiki 20,00 1
6.        RF – ilościowo 15,00 1
7.        WR (RPR) 20,00 1
8.        Clostridium difficile GDH+toksyna 80,00 1
9.        Grypa A+B – szybki test 50,00 1
10.    Kalprotektyna test jakościowy 65,00 1
11.    Narkotyki w moczu 55,00 1

Wirusologia

   
1. HbsAg 28,00 1
2. Anty-HBs 35,00 1
3. Anty-HCV 42,00 1
4. Anty-HIV 36,00 1

Serologia

   
1. Grupa krwi 50,00 1
2. Odczyn Coombsa  (przeciwciała  odpornościowe) 35,00 1

 

 

Badania biochemiczne

Cena zł. Czas oczekiwania
na wynik (dni)
1. Albuminy 10,00 1
2. Amoniak 46,00 1
3. Amylaza (w surowicy lub w moczu) 12,00 1
4. Beta HCG 40,00 1
5. Białko całkowite 10,00 1
6. Białko CRP – ilościowo 15,00 1
7. Bilirubina bezpośrednia 12,00 1
8. Bilirubina całkowita 10,00 1
9. Cholesterol całkowity 9,00 1
10. Cholesterol HDL (metoda bezpośrednia) 12,00 1
11. CK-MB 25,00 1
12. Dobowa utrata  Ca i P  z moczem 22,00 1
13. Dobowa utrata  Mg  z moczem 15,00 1
14. Etanol w surowicy 47,00 1
15. Fosfataza alkaliczna 12,00 1
16. Fosfor 10,00 1
17. GGTP 12,00 1
18. Glukoza 10,00 1
19. Gazometria 45,00 1
20. HbA1c (hemoglobina glikowana) 35,00 1
21. Jonogram (Na+, K+, Cl ) 24,00 1
22. Kinaza kreatynowa (CK) 13,00 1
23. Kwas moczowy 12,00 1
24. Krzywa glikemiczna     2-punkt. 20,00 1
25. Krzywa glikemiczna     3-punkt. 30,00 1
26. Kreatynina 12,00 1
27. LDL bezpośredni 12,00 1
28. Lipidogram 45,00 1
29. Lipaza 20,00 1
30. Magnez 12,00 1
31. Mocznik 10,00 1
32. NT pro-BNP 110,00 1
33. Transaminazy (ASPAT lub ALAT ) 10,00 1
34. Troponina hs (stężenie) 40,00 1
35. Trójglicerydy 12,00 1
36. TIBC 13,00 1
37. UIBC 13,00 1
38. Wapń całkowity 12,00 1
39. Wapń zjonizowany 18,00 1
40. Żelazo 12,00 1
41. Test wchłaniania żelaza 48,00 1

Badania hormonalne i markery

   
1. TSH 25,00 1
2. FT3 30,00 1
3. FT4 30,00 1
4. Anty-TPO 38,00 1
5. TPSA – całkowite 38,00 1
6. CEA 38,00 1
7. Ca 19-9 45,00 1
8. Ca 125 45,00 1
9. HPY – kał 45,00 1
10. D-dimery 45,00 1
11. Witamina D 25OH 55,00 1
12. Witamina B12 38,00 1
13. Kwas foliowy 38,00 1
14. Ferrytyna 33,00 1
15. Prokalcytonina ilościowo 100,00 1
16. Pobranie materiału do badań 6,00  

Zapraszamy.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH