Fundusze Europejskie

Nasze projekty:

Nazwa projektu:
Rozbudowa i doposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego –
I ETAP

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach

Wartość projektu: 6 601 000,00PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 5 610 850,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Celem projektu jest:
Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w strukturach SP ZOZ MSWiA. W ramach projektu przewiduje się m.in. wybudowanie dodatkowej, czterołóżkowej sali w obszarze segregacji medycznej w wewnętrznym dziedzińcu polikliniki, przylegającej do istniejącej izby przyjęć oraz dostosowanie pomieszczeń dla ratowników medycznych i pielęgniarek, wybudowanie zabudowanego podjazdu dla karetek, wybudowanie łącznika pomiędzy SOR a budynkiem szpitala.

SP ZOZ MSWiA w Kielcach, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0264/18-00/974/2018/806, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z umieszczonego formularza na stronie internetowej www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl.
Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/

Projekt II

Nazwa projektu:
Doposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach w celu poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach

Wartość projektu: 1 061 777,00 
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 850 000,00 

Celem projektu jest:
Wsparcie podmiotu leczniczego w zakresie unowocześnienia wyposażenia oddziałów i pododdziałów szpitala i ich dostosowania do aktualnych potrzeb związanych z realizacją świadczeń opieki szpitalnej. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt medyczny, m.in: urządzenie tomograficzne z funkcją panoramy, laparoskop.

SP ZOZ MSWiA w Kielcach, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-0175/19-00/974/2019/920, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z umieszczonego formularza na stronie internetowej www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl.
Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH