Budowa bloku operacyjnego wraz z oddziałami szpitalnymi oraz połączenie go łącznikiem z budynkiem Polikliniki SP ZOZ MSWiA w Kielcach, przy ul. Wojska Polskiego 51

17/PN/2019
Część 4 Roboty budowlane – stan wykończeniowy wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi, zagospodarowaniem terenu nowego szpitala [budynek B] Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego 51 z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.

Składanie ofert 31-07-2019 do godziny 11:00

Otwarcie ofert 31-07-2019 o godzinie 11:00

 Dodatkowe materiały do pobrania.

Budowa bloku operacyjnego wraz z oddziałami szpitalnymi oraz połączenie go łącznikiem z budynkiem Polikliniki SP ZOZ MSWiA w Kielcach przy ul. Wojska polskiego 51 adaptowanym i dostosowywanym do wymogów prawnych.

15/PN/2019

Część 3 Roboty budowlane – dostosowanie do wymogów prawnych piwnic, I, II, III piętra budynku Polikliniki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach

  •  Dodatkowe materiały do pobrania.

Projekt Budowlany
Projekt Wykonawczy
Tabele parametrów równoważnych
STWiORB
Przedmiary

Składanie ofert 25-07-2019 do godziny 11:00

Otwarcie ofert 25-07-2019 o godzinie 11:00

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH