Współpraca

Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować, że podjęliśmy współpracę z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, w ramach której będziemy wykonywać zadania dydaktyczne i badawcze w wybranych jednostkach organizacyjnych SP ZOZ MSWiA w Kielcach.
Niezmiernie się cieszymy, że będziemy mogli mieć swój wkład w kształceniu przed- i podyplomowym w zawodach medycznych oraz promocji zdrowia.??

About the Author :

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH