Ważny komunikat – dokumentacja medyczna.

Niszczenie dokumentacji medycznej – komunikat SP ZOZ MSWiA w Kielcach.

SP ZOZ MSWiA w Kielcach informuje, że na podstawie art. 29.2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2017 r. poz. 1318) oraz §75 Rozporządzenia Ministra  Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu
i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015 r. poz. 2069), zamierza zniszczyć indywidualną dokumentację medyczną  (historie chorób)
pacjentów leczonych w szpitalu w latach  1996-1997.

Osoby zainteresowane odbiorem własnej dokumentacji medycznej prosimy o kontakt telefoniczny w pod numerem tel. 41 349 35 81

Dokumentacja będzie wydawana w terminie uzgodnionym telefonicznie za okazaniem dowodu tożsamości lub stosownego upoważnienia.

About the Author :

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH