Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach zatrudni Pracownika ds. Zamówień Publicznych

zatrudni  Pracownika
ds. Zamówień Publicznych

Miejsce pracy: Kielce

Zadania:

 • realizacją procesu zakupów towarów i usług w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych,
 • rejestracja wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego składanych przez kierowników komórek organizacyjnych,
 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego od chwili wszczęcia postępowania do zawarcia umowy,
 • nadzór nad zgodnością realizacji rozstrzygniętych zamówień towarów lub usług z ogłoszonym postępowaniem i potwierdzanie zgodności dostawy (termin, wartość termin gwarancji itp.) na dokumentach zakupu (protokoły odbioru, dostawy, faktury itp.)
 • analiza dokumentacji związanej z szacowaniem wartości przedmiotu zamówienia, w kontekście stosowania ustawy PZP,
 • współtworzenie opisów przedmiotów zamówienia,
 • opracowywaniem właściwej dokumentacji (SIWZ) celem przygotowania postępowania przetargowego zgodnie z przepisami prawa,
 • opracowywaniem rocznych planów postępowań z zakresu zamówień publicznych,
 • prowadzeniem postępowań na zakup towarów i usług o wartości nieprzekraczających 30.000E,
 • sporządzanie sprawozdań i zestawień z zakresu prowadzonych postępowań,
 • udział w pracach komisji przetargowych przygotowujących i przeprowadzających postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • opracowanie i archiwizacja dokumentacji postępowań prowadzonych,
 • współtworzenie opisów przedmiotów zamówienia,
 • organizacja pracy własnej i współpraca w zespole,
 • opracowywaniem dokumentów niezbędnych do uruchomienia finansowania inwestycji
  i uzyskania zgody przez podmiot tworzący,
 • przygotowaniem dokumentacji do SIWZ niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację zaplanowanej inwestycji.

Wymagania:

 • Dobra organizacja pracy;
 • Wyższe wykształcenie, w szczególności: prawnicze, administracyjne, ekonomiczne;
 • Dwuletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu Planu zamówień publicznych, postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • Samodzielność w realizacji zadań;
 • Wysoka odporność na stres;
 • Umiejętność pracy pod presją czas;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Komunikatywność.
  • Mile widziane doświadczenie w jednostkach sektora finansów publicznych oraz w jednostkach medycznych.

Dodatkowym atutem będzie ukończenie studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych oraz udział w szkoleniu  w okresie ostatniego 1 roku w zakresie zagadnień dotyczących zamówień publicznych.

 

OFERUJEMY:

 • Udział w ciekawych projektach
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Niezbędne narzędzia pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy kadry@zozmswiakielce.pl

Kontakt telefoniczny: (41) 349 35 12

Aplikacja powinna zawierać Informację od uczestnika rekrutacji dotyczacą zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Aplikacje należy składać w terminie  do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Do pobrania

About the Author :

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH