Przetargi w 2020 roku

Najnowsze postępowania:

Zamówienia publiczne
tel. 41 260 42 21

Kliknij tutaj aby przejść do dedykowanej strony platformy zakupowej dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach
im. św. Jana Pawła II

25- 375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Nr konta bankowego: 23 1130 1192 0027 6108 9320 0001
NIP: 657-18-13-314
Regon:290391139
W sprawach przetargowych prosimy kontaktować się
z Panem Stanisławem Żak telefonicznie (41) 260 42 21 lub listownie na adres: s.zak@zozmswiakielce.pl

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH