Konkursy ofert

  • Konkursy ofert na świadczenia zdrowotne
09.12.2022 Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w ramach oddziału chorób wewnętrznych i izby przyjęć dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach im. św. Jana Pawła, ul. Wojska Polskiego 51.
27.12.2022 Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych ramach oddziału chirurgii w zakresie: chirurgii szczękowo-twarzowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach im. św. Jana Pawła, ul. Wojska Polskiego 51.
09.12.2022 Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach im. św. Jana Pawła, ul. Wojska Polskiego 51.
09.12.2022 Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w ramach oddziału Chirurgicznego ogólnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach im. św. Jana Pawła, ul. Wojska Polskiego 51.
09.12.2022 Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: anestezjologii i intensywnej terapii dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach im. św. Jana Pawła, ul. Wojska Polskiego 51. I. Dane świadczeniodawcy:
13-04-2022 Konkurs ofert na udzielenie do dnia 31.12.2022 świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II w ramach Oddziału Chirurgii w zakresie OAiT - leczenie szpitalne
17-12-2021 Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II w ramach Oddziału Chirurgii w zakresie Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
17-12-2021 Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH