Ogłoszenie Najmu.

 

  1. Wynajmujący:

SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce

Osoba reprezentująca:  Z-ca Dyr. ds. Administracyjno- Gospodarczych – Szymon Mazurkiewicz

  1. Dotyczy:

Najem pomieszczeń stanowiących część nieruchomości położonej w Kielcach ul. Wojska Polskiego 51,

Ogłoszenie sprzedaży

Ze względu na wiek, stopień zużycia lub/i aktualny stan techniczny SP ZOZ MSWiA Kielcach im. św. Jana Pawła II zbywa następujące składniki majątkowe:

1. Łóżko szpitalne 10szt
Producent: Formed
Typ. Condor
Rok produkcji 2015
Cena 400zł/szt

2. Unit stomatologiczny
Producent: maKRomed
TYP: DENTANA 2000 EXIMA
Rok produkcji 2005
Cena 1200zł

 

Urządzenia radiologiczne

Ogłoszenie sprzedaży

Ze względu na wiek, stopień zużycia lub/i aktualny stan techniczny SP ZOZ MSWiA Kielcach im. św. Jana Pawła II zbywa nastepujące składniki majątkowe: 

1.Komplet urządzeń radiologicznych składający się z:

  1. a) Typ aparatu: Aparat RTG ogólnodiagnostyczny z funkcją skopii (niesprawny – nie przeszedł testów)

Model aparatu: Shimadzu YSF-100

Numer fabryczny: 501-98706

Producent: Shimadzu

Rok produkcji: 1993

b)Typ aparatu: Aparat RTG ogólnodiagnostyczny z funkcją skopii (nie spełnia norm Ministra zdrowia)

Model aparatu: EDR 750 B

Numer fabryczny: 109-25

Producent: Medicor

Rok produkcji: 1989

c)Typ aparatu: Aparat rtg stomatologiczny wewnątrzustny (uszkodzony)

Model aparatu: Planmeca Intra

Numer fabryczny: IXRF 070496

Producent: Planmeca

Rok produkcji: 2007

SPZOZ MSWiA w Kielcach im.

Ogłoszenie – wyburzenia

Kielce, dnia 26 kwietnia 2022 roku

 Zaproszenie do składania ofert w celu oszacowania wartości przedmiotu zamówienia

 Zamawiający:
SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II z siedzibą w Kielcach

ul. Wojska Polskiego 51

25-375 Kielce

 Nazwa zadania:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę oraz rozbiórka budynków zlokalizowanych na terenie SP ZOZ MSWiA w Kielcach przy ul.

Ogłoszenie – Bufet

Wynajmujący:

SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce

Osoba reprezentująca:  Z-ca Dyr. ds. Administracyjno- Gospodarczych – Szymon Mazurkiewicz

Dotyczy:

Najem pomieszczeń stanowiących część nieruchomości położonej w Kielcach ul. Wojska Polskiego 51, działka nr 101/82, 101/88, pozostającej we władaniu SP ZOZ MSWiA w Kielcach,

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH