Informacja dla pacjentów służb mundurowych

Pacjentów będących pracownikami służb mundurowych informujemy, że zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa, w przypadku rozpoznania nerwicy zaleca się co najmniej 12-miesięczną psychoterapię,

Certyfikat ISO 9001:2015

 

Przyznany organizacji: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWIA w Kielcach

Nr certyfikatu: NC-2146ISO

Certyfikat ważny do: 24.06.2022 r.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH