Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach zatrudni Pracownika ds. Zamówień Publicznych

zatrudni  Pracownika
ds. Zamówień Publicznych

Miejsce pracy: Kielce

Zadania:

  • realizacją procesu zakupów towarów i usług w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych,
  • rejestracja wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego składanych przez kierowników komórek organizacyjnych,
  • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego od chwili wszczęcia postępowania do zawarcia umowy,

Ważny komunikat – dokumentacja medyczna.

Niszczenie dokumentacji medycznej – komunikat SP ZOZ MSWiA w Kielcach.

SP ZOZ MSWiA w Kielcach informuje, że na podstawie art. 29.2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2017 r. poz. 1318) oraz §75 Rozporządzenia Ministra  Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów,

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH