Informacja dla pacjentów służb mundurowych

Pacjentów będących pracownikami służb mundurowych informujemy, że zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa, w przypadku rozpoznania nerwicy zaleca się co najmniej 12-miesięczną psychoterapię, uznając ją za leczenie podstawowe.

W SP ZOZ MSWiA w Kielcach istnieje możliwość skorzystania z psychoterapii indywidualnej (wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego). Rejestracja telefoniczna pod numerem 41 349-35-60.

About the Author :

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH