Szczepienia – Meningokoki, ospa wietrzna

Realizujemy w naszym podmiocie  „Program profilaktyki zakażeń meningokokowych” oraz  „Program prewencji  ospy wietrznej” finansowany przez Prezydenta Miasta Kielce.

Nieprzekraczalny termin: 31.12.2024r

Szczepienia odbywają się codziennie, po wcześniejszej rejestracji w Poradni Dziecięcej. Telefon: 41 260 42 41 lub osobiście I piętro P. 266

 

        Zapraszamy dzieci z roczników 2022 i 2023 (w drugim roku życia) 

Ogrodowa

TRZECI PRZETARG

➡ Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Ogrodowej 11 w Kielcach.

Adres nieruchomości: ul. Ogrodowa 11 w Kielcach
Działka nr ewidencyjnym: 655/2,
Obręb: 0016,
Powierzchnia: 0,5607 ha
Własność: SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II
Dokumentacja przetargowa:

Program dobry posiłek

 SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II od dnia 5 października uczestniczy w projekcie pilotażowym „DOBRY POSIŁEK w Szpitalu”. Program jest finansowany przez NFZ i ma na celu poprawę jakości żywienia w szpitalach. Codziennie będziemy zamieszczać zdjęcia posiłków, które są wydawane w SP ZOZ MSWiA w Kielcach.
Galeria zdjęć znajduje się pod adresem https://zozmswiakielce.pl/dobry posilek

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania.

75-Lecie

SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II świętuje 75-lecie działalności.
29 września 2023 r. to szczególna data w historii naszego szpitala.
Uroczystości 75-lecia rozpoczęły się od poświecenia przez Księdza Biskupa
Relikwii św. Jana Pawła II w Kaplicy Szpitalnej, poświęcenia oddziału ortopedii i traumatologii oraz szpitalnego oddziału ratunkowego.

Ogłoszenie – konkurs

08.08.2023

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach im. św. Jana Pawła II
ul.Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce
(postępowanie nr DZ-WOP.1103.12.2023)

 

  1. Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach im.

Dokumentacja

Komunikat w sprawie dokumentacji medycznej

Niszczenie dokumentacji medycznej

ogłoszenie SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II

 SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II informuje, iż na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U.

Szczepienia – Młodzież

Zapraszamy młodzież z rocznika 2010 zamieszkałą na terenie Miasta Kielc na bezpłatne szczepienia przeciw meningokokom typ ACW -135Y.
Szczepienie to zapobiega Inwazyjnej Chorobie Meningokokowej która może przebiegać jako zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub sepsa.

Szczepienia odbywają się codziennie po wcześniejszej rejestracji.

Rejestracja nr tel.: 41 260 42 41.

Szczepienia – Dzieci

Realizujemy w naszym podmiocie  „Program profilaktyki zakażeń meningokokowych” finansowany przez Prezydenta Miasta Kielce.

Zapraszamy dzieci z roczników 2021 i 2022 (w drugim roku życia)  zamieszkałych na terenie Miasta Kielce na bezpłatne szczepienia przeciw meningokokom typ B oraz ACW -135Y. Szczepienie to zapobiega Inwazyjnej Chorobie Meningokokowej,  która może przebiegać jako zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub sepsa.

SOR

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

przy SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pała II ul .Wojska Polskiego 51

Recepcja SOR – 41 260 55 66

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH