Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach zatrudni Pracownika ds. Zamówień Publicznych

zatrudni  Pracownika
ds. Zamówień Publicznych

Miejsce pracy: Kielce

Zadania:

  • realizacją procesu zakupów towarów i usług w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych,
  • rejestracja wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego składanych przez kierowników komórek organizacyjnych,
  • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego od chwili wszczęcia postępowania do zawarcia umowy,

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH